Draai voor klassieke weergave

Van biet tot suiker

Kenniscentrum suiker en voeding

App suikerbieten ziekten

Dit filmpje beschrijft het gebruik van de app

Suiker Unie

Bedrijfsfilm

Over de suiker pagina

Diabetes mellitus (letterlijk 'zoete doorstroming') is een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden (hyperglykemie). De term suikerziekte (en in de volksmond suiker) wordt ook wel gebruikt, maar wordt door sommigen afgeraden omdat deze verkeerde associaties zou oproepen, zoals dat diabetes zou ontstaan door te veel suiker te eten, of dat men geen suiker zou mogen eten als men diabetes heeft. Hoe hoog de bloedglucosewaarden precies moeten zijn en onder welke omstandigheden die metingen moeten worden gedaan is internationaal vastgelegd in afspraken, die per land soms iets kunnen verschillen. De continue hyperglykemie veroorzaakt, als hij hoog genoeg is, glucosurie (suikerverlies via de urine) wat in ernstige gevallen een merkbare polyurie (veel urineren) zowel als polydipsie (veel drinken) ten gevolge heeft. Uiteindelijk kan een langdurige hyperglykemie of een te hoge hyperglykemie leiden tot coma als dit niet op tijd herkend en behandeld wordt.

Laatste update:
28 februari 2021

Over de beheerder

Wij hopen u op onze site een zo breed mogelijk overzicht te geven over suiker en suikerziekte. Mocht u nog tips hebben dan horen wij dat graag van u.

Contact met de beheerder